Rootserver S

Sadece..
3,99 EUR/mo

1 Xeon vCore
2 GB Arbeitsspeicher
10 GB SSD
1TB FairUse Traffic
DDoS Protection bis zu 980 Gbit/s

Rootserver M

Sadece..
6,99 EUR/mo

2 Xeon vCores
4 GB Arbeitsspeicher
30 GB SSD
1TB FairUse Traffic
DDoS Protection bis zu 980 Gbit/s

Rootserver L

Sadece..
11,99 EUR/mo

4 Xeon vCores
8 GB Arbeitsspeicher
60 GB SSD
1TB FairUse Traffic
DDoS Protection bis zu 980 Gbit/s

Rootserver XL

Sadece..
23,99 EUR/mo

6 Xeon vCores
16 GB Arbeitsspeicher
100 GB SSD
1TB FairUse Traffic
DDoS Protection bis zu 980 Gbit/s

Rootserver XXL

Sadece..
44,99 EUR/mo

12 Xeon vCores
32 GB Arbeitsspeicher
200 GB SSD
1TB FairUse Traffic
DDoS Protection bis zu 980 Gbit/s

Rootserver - Individuell

Sadece..
4,70 EUR/mo

ab 1 Xeon vCore
ab 2 GB Arbeitsspeicher
ab 10 GB SSD
1TB FairUse Traffic
DDoS Protection bis zu 980 Gbit/s